được lộc, xin chia sẻ với cả nhà may mắn chung nha! đi chùa Chúa Xứ Châu Đốc được tặng chuỗi của Bà!#viethuong
2k
24
5